Pasaport Vize

Pasaport / Vize

Tura katılacak tüm misafirlerin en az tur bitiş tarihten itibaren 6 ay geçerliliği olan yırtılmamış pasaportları ve seyahat süresini kapsayan gerekli vizelerinin olması gerekmektedir.

Pasaport nedir? Nasıl alınır?

Kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan, İngilizce ve/veya bir başka yabancı dille birlikte hazırlanmış olan ve sahibinin kimlik bilgilerini içeren uluslararası bir kimlik belgesidir.

Pasaport nasıl hazırlanır?

Pasaport, ikamet ettiğiniz veya nüfusa kayıt olduğunuz ilin Nüfus Müdürlüğü’ ne şahsen başvurularak çıkartılabilir. Yaşınız 18’den küçük ise pasaportunuzu anne-babanızın muvafakatnamesi ile çıkartabilirsiniz.
Yaşınız 18’den büyük ise sizin şahsen başvuruda bulunmanız gerekir.

Umuma Mahsus Pasaport için gerekli evraklar:

- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
- Harç ve cüzdan bedeli makbuzu
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
- Varsa eski pasaport ile pasaport başvurusu alan ilçe nüfus müdürlüklerine randevulu veya randevusuz olarak başvurmaları gerekmektedir.

Pasaport Süresi

Umuma mahsus pasaportlar altı aydan az olmamak üzere; ergin olmayanlar için en fazla beş, ergin kişiler için ise en fazla on yılı aşmayacak şekilde İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde düzenlenir.

Yeşil Pasaport

Genel olarak bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlar, anne veya babası 1. 2. veya 3. dereceden devlet memuru olan veya bu derecelerden emekli olanların bakmakla yükümlü oldukları çocukları erkeklerde 18 yaşına kadar bayanlarda çalışmadıkları müddetçe, yeşil pasaport çıkartma hakkına sahiptir. Yeşil pasaport, ayrıcalıklı pasaport olduğundan vize almanızı kolaylaştırdığı gibi, çoğu ülkeye gerçekleştirecek olduğunuz seyahatlerinizde vize ücretinden de muaf olmanızı sağlar.

a)Hususi pasaport müracaatı için gerekli belgeler:

- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Öğrenci belgesi
- Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar
- Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu
- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi
- Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)
- Hususi pasaport talep formu
- Emeklilik veya Çekilme Sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge
- Hak sahibinin muvafakat ve vekâlet belgesi

Pasaport talep eden her kişinin ayrı ayrı başvuru yapması gerekir. Yaş farkı gözetilmeksizin herkes için ayrı pasaport defteri düzenlenir. Yeşil pasaportların süreleri ise en az 6 ay olup en çok da 5 yıl olarak değişmektedir.


Vize bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır.

Bilindiği gibi Dünya’nın birçok ülkesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulaması bulunmaktadır. Bu vize uygulaması her ülkenin kendi Büyükelçilik veya Konsoloslukları ve yetkili aracı kurumlar tarafından yürütülmekte ve bu işlemler sırasında her ülke kendi kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan bir takım kurallarını uygulamaktadır. Örneğin bazı ülkeler “multiple vize” yani çoklu giriş çıkış olanağı sağlayan bir vize şeklini istiyor. Bu gibi vize detayları hakkında, seyahatinizi seçmeden önce seyahat danışmanınızdan bilgi alınız. Elçilik ve Konsolosluklar vize başvurusu esnasında sizlerden birtakım evrakları isteyeceklerdir. Bu evraklar sizin sabit bir işinizin, düzenli bir gelirinizin olduğunu ve bu ülkede yerleşik yaşadığınızı belgeleyen evraklar olup; bu evraklarla ilgili olarak genel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Vize işlemlerine, hareket tarihinden en az iki ay önce başlanmasını tavsiye ederiz. Cruises in Turkey - Estamos Travel vize işlemlerinizde size yardımcı olarak hizmet vermekle birlikte bu konuda hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

Vize nereden alınır?

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümü’nden ya da yetkili aracı kurumlardan,
• Başkonsolosluk
• Konsolosluk
• İDATA
• VFS Global Vize Başvuru Merkezleri vb.

Vize alırken hangi belgeler istenir?

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya başvuranın pasaportunun türüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi) ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir, ilgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

Vize başvurularında Dikkat edilecek hususlar nelerdir?

  • Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır. Ancak daha önce parmak izi vererek Schengen vizesi alan misafirler vizelerini yenilemek istediklerinde vize takip yetkilisi ile başvurularını yapabilirler.
  • Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır.
  • Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır.
  • Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.
  • Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.
  • Başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.
  • Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.
  • Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.
  • İşsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Zira. bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiye’den) yapılan vize başvurularındaki ret oranını (Örneğin % 3’ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve söz konusu ülkeye yönelik vize koşullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu koşulları hafifletmekte ve bir sonraki aşamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır. Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.